DITE Ghazipur

Contact Us :

Uma Shankar Shastri Mahavidyalaya


hainsipara ,Ghazipur (U.P.),India


Mobile No. +91-9839888741


Email:
ussmvgzp@gamil.com

web : www.ussmv.co.in/

Janta Adrash  Mahavidyalaya
Maqsoodpur ,Mubarakpur Gangauli ,Ghazipur (U.P.),India
Mobile No. +91-9839552801,9696741484
Email: ashish9839@gamil.
 
Copyright © 2019-20 Uma Shankar Shastri Mahavidyalaya,Hainshi Para Ghazipur U.P.., All Rights Reserved.